Yeminli Tercüman

Yeminli tercüman hizmeti mi arıyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz! Yeminli tercüman hizmetlerimiz ile, resmi belgelerinizin çevirilerini güvenilir ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz.

Yeminli tercüman hizmetlerimiz, hükümet veya yargı kurumları tarafından atanan profesyonel çevirmenler tarafından yapılır.

Bu, pasaportlarınızın çevirilerini, evlenme cüzdanlarınızın çevirilerini veya diğer resmi belgelerinizin çevirilerini içerebilir.

Ayrıca, yargı kurumlarında veya resmi toplantılarda çeviri yapılması gereken durumlarda da yeminli tercüman hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Hizmetlerimiz, dil eğitimi almış ve çeşitli dil yeterlilik sınavlarını geçmiş profesyonel çevirmenler tarafından yapılır.

Bu nedenle, yaptıkları çevirilerin doğruluğunu garanti edebilirler. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir ve her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırız.

Hemen bize ulaşın ve yeminli tercüman hizmetlerimizden yararlanın 0537 609 53 88.

veya iletişim sayfasındaki forumdan hemen en uygun fiyat teklifi isteyiniz.

Yeminli Tercüman Ne Demek?

Yeminli mütercim, resmi bir dile çeviri yapabilen ve yaptığı çevirilerin doğruluğunu garanti eden bir çevirmen demektir.Yeminli Tercüman Ne Demek?Yeminli mütercimler, noter tarafından yasal belgelerin resmi tercümesini yapmak ve tercümesini yaptığı tüm metinlerin altına kaşe basabilmek üzere yetkilendirilmiş kişidir.
Tercümanların tercüme ettikleri belgeler, pasaportlar, evlenme cüzdanları, vatandaşlık belgeleri veya hükümet tarafından yayınlanan diğer resmi dokümanlar gibi çeşitli türlerde olabilir.

Yeminli Tercüman Ne İş Yapar? Sorumlulukları Nelerdir?

Yeminli Tercüman Ne İş YaparNoter tarafından yetkilendirilmiş yeminli tercümanın görev tanımı aşağıdaki maddeleri kapsar:

 • İstenilen metni hedef dile tercüme etmek.
 • Her iki dildeki terminolojileri metninde doğru şekilde kullanmak.
 • Tercüme edilen metinlerdeki tarih, özel isim, istatistik ve diğer bilgilerin doğruluğundan emin olmak
 • Çevrilen metnin matbu halini kaşelemek ve imzalamak,
 • Pasaport, doğrum belgesi, iş sözleşmesi ve benzeri yazılı belgeleri tercüme edebilmek.
 • Sözlü tercüme taleplerinde hızlı, akıcı, doğru tercümeler yapabilmek.
 • Şirketlerin tüzük, kuruluş gibi belgelerini hedef dile doğru şekilde çevirebilmek.
 • Gerekli akademik belgelere sahip olmak.
 • Kişilik bilgilerini, sözlü veya yazılı tercüme içerikleri saklı tutmak.

Kimler Yeminli Tercüman Olabilir?

Kimler Yeminli Tercüman Olabilir?Tercüman olması için gereken şartlar şunlardır;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Sabıka kaydının bulunmaması
 • Yemin edeceği noterin bulunduğu ilin sınırları içinde ikamet etmesi
 • Çevireceği dili bildiğini ispat etmesi ve noter huzurunda yemin etmesi.
 • Diploma veya verdiği dil sınavı sonucu gibi resmi belgelerle tercüme edeceği dil veya dilleri bildiğini ispat etmesi.

Noter Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Noter Yeminli Tercüman Nasıl OlunurNoterlik Kanununun 75. ve 103. Maddeleri ile Noterlik Kanununu Yönetmeliğinin 96. Maddesinde  noter yeminli tercümanların nasıl seçileceği, taşımaları gereken özellikler kanunlaştırılmıştır.

Noterlik Kanununun 82. maddesine göre noterlerde gerçekleştirilen işlemler resmi işlem sayılır. Aksi başka bir mahkeme kararı ile ispat edilinceye kadar kesin delil teşkil eder.

Bundan dolayı noterlerin, resmi nitelik taşıyan çeviri işlemleri de aksi ispat edilinceye kadar geçerli sayılacaktır.

Bu yasal yükümlülük nedeniyle çeviri işlerini yapacak yeminli tercüman seçimi yetkisi de noterin bizzat kendisine verilmiştir.

Bu nedenle Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96. Maddesinde noterin yemin edecek tercümanı belirleme esasları ve yemin şekli ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir.

Noterler, sadece kendilerinin belirledikleri ve huzurlarında yemin ettirdikleri tercümanlara çeviri işlemlerini yaptırabilirler.

Noterlerin onayladıkları belgeler yasal geçerlilik taşıdıklarından dolayı, yeminli tercümanın gerçekten dile hakim olduğuna dair en ufak bir şüphesi olmamalıdır.

Noterler Noterlik Kanununun 75. Maddesine göre, tercüme işlerini yapacak olan mütercime bir tutanak ile belgelendirerek Anayasa çerçevesinde belirlenen Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre yemin ettirir.

Tercüman noterde yemin ederken gerekli belgeler:

•  Tercümanın adı, soyadı,

•  Tercümanın doğum tarihi,

•  Tercümanın iş adresi, ev adresi,

•  Tercümanın hangi dil veya dilleri, hangi seviyede yazılı ve sözlü çeviri yapabileceğini gösteren öğrenim durum bilgileri,

•  Çevirmenin yemin biçimi ve tutanağın tarihi,

•  Çevirmenin ve noterin imzası bulunmalıdır.

Tercümanın imza altına alınan yemin tutanakları noterlik dairesinde muhafaza edilmelidir.

Noterde yemin tutanağı bulunmayan kişilere çeviri yaptırılamaz.

Bir yeminli tercümanın ikamet ettiği il sınırları dışında da yeminli tercümanlık yapabilir anlamına gelmez.

Tercüman yeminli çeviri yapacağı her noterde ayrı ayrı yemin etmesi gerekir.

Noterdeki yemin işleminden sonra kişi yeminli tercüman olarak yasalara uygun şekilde görev alabilir.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar Yeminli Tercüman Olabilir mi?

 

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar Yeminli Tercüman Olabilir miYeminli mütercim olacak kişinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

Bununla birlikte Türk soylu kişiler de yeminli tercüman olabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet eden Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan vb. Türk kökenli ülke vatandaşları, 2527 sayılı “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun” 3’üncü maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin alarak ve ilgili tercüme bürosu iş ilanları dahilinde çalışabilirler.

Bu nedenle Türk soylu yabancıların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gerekli izinleri almaları durumunda noterlerde yeminli tercüman olarak çalışmaları mümkündür.

 

× Whatsapp Destek Hattı
Ara