türkçe    English    Deutsch    Français    Russian

TranslateTR Tercüme Bürosu (Yeminli Tercüme, Teknik Tercüme, Acil Tercüme, Medikal Tercüme, Hukuki Tercüme, Simultane Tercüme, Ticari Tercüme)       Hakkımızda              Çeviri               İletişim              İş Başvuruları          Fiyatlar            Sözlük   TranslateTR Tercüme Bürosu (Yeminli Tercüme, Teknik Tercüme, Acil Tercüme, Medikal Tercüme, Hukuki Tercüme, Simultane Tercüme, Ticari Tercüme, Edebi Tercüme)

                                                                         Latince       ÇEVİRİ

Latince       Yeminli Çeviri

Noter gerektirmeden sadece Tercüman ve büro kaşesinin yeterli olduğu Resmi evrak, nüfus kayıt sureti, ehliyet  diploma, mahkeme kararı ve diğer belgeleriniz yeminli tercümanlarımızca Latince        - Türkçe ve Türkçe -   Latince        dillerinde Çeviri edilmektedir.

Latince          Yeminli Noter Tasdikli Çeviri

Resmi kurumlara vereceğiniz evraklarınızın Çeviri hizmetidir diploma, pasaport, sözleşme, mahkeme kararı, nüfus cüzdanı sureti gibi her türlü belgeniz, noterden yeminli bulunan yeminli tercümanlarımız tarafından Çeviri edilerek imzalanıp noter tarafından tasdik edilir.

Latince         Çapraz Çeviri

Latince   -   Türkçe çeviriler dışında    Latince    -    Bütün Diller ve Bütün Diller -   Latince    diline yabancı tercümanlarla çapraz çeviri hizmeti vermekteyiz.

Latince         Akademik ve Teknik Çeviri

Lisans ve Lisanüstü, Doktora bitirme tezi çevirileri, makale ve kitap çevirileri, her türlü teknik katalog, broşür tanıtım yazıları gibi teknik çevirileriniz de uzman tercümanımız tarafından sayfa düzenlerine uygun olarak Çeviri edilmektedir.
 

Latince        Sözlü - Ardıl ve Simültane Çeviri

İş görüşmeleri, makine kurulumları, karşılama, iş  organizasyonu, toplantı, seminer, kongre, konferans gibi her türlü organizasyonlarda ve mahkemelerde şahitlik yapmak üzere adliyelerde adli-bilirkişi tercümanımız tarafından Çeviri hizmeti verilmektedir.

 

Fiyat Teklif isteğiniz için  e posta adresimiz:

 Tel: (232) 446 71 06              Faks: (232) 446 55 58.